پيگيري

اگر قبلا مشخصات خود را در سايت نوكيا وارد كرده‌ايد يا كارت گارانتي خود را از طريق پست براي ما ارسال كرده‌ايد، در اين قسمت مي‌توانيد با وارد كردن شماره‌ي سريال گوشي (IMEI) وضعيت خود را پيگيري نماييد:

شماره‌ي IMEI:

براي فهميدن شماره‌ي IMEI مربوط به گوشي خود كد را روي گوشي خود شماره‌گيري كنيد.